Ini adalah cara-cara bagaimana alat produktiviti Google memudahkan kerjasama dalam persekitaran pejabat dan sekolah:

  • Google Docs: Membolehkan kakitangan dan pelajar bekerjasama menyunting dokumen secara serentak tanpa perlu bertemu muka, memudahkan perkongsian idea dan penyelarasan kerja projek.
  • Google Sheets: Mengizinkan pelbagai individu dalam pejabat atau pelajar dalam kelas bekerja pada lembaran kerja yang sama pada masa yang sama, menyediakan platform untuk berkongsi data dan menguruskan projek secara kolektif.
  • Google Slides: Membolehkan pensyarah atau kakitangan menyediakan persembahan secara bersama-sama dengan kemudahan untuk memasukkan media seperti gambar dan video, serta memberi peluang kepada pelajar untuk berkolaborasi dalam menyusun kandungan persembahan.
  • Google Keep: Membolehkan kakitangan dan pelajar mencatat dan mengatur maklumat, idea, dan peringatan bersama, serta menguruskan senarai tugasan secara kolaboratif.
  • Gmail: Menyediakan platform untuk komunikasi yang efisien antara kakitangan, pensyarah, dan pelajar melalui emel, memudahkan perbincangan, pemberian arahan, dan perkongsian dokumen.
  • Google Forms: Memudahkan pensyarah untuk mengumpulkan maklum balas dari pelajar melalui kuiz atau borang dalam talian, serta membolehkan pentadbir pejabat menguruskan pendaftaran dan kaji selidik dengan lebih teratur dan berkesan.
  • Google Calendar: Menguruskan jadual kerja secara efisien dengan berfungsi sebagai perancang waktu yang mudah digunakan. Membolehkan penjadualan mesyuarat, temujanji, dan aktiviti dengan pengingat dan pemberitahuan.
  • Senarai Kerja: Membantu mengatur tugas-tugas harian dan projek dengan mudah. Menyediakan platform untuk menyusun tugasan mengikut keutamaan dan mengingatkan tentang tarikh akhir kerja.
  • Kedua-dua alat ini membantu meningkatkan organisasi dan produktiviti dalam pekerjaan dan pembelajaran, serta memudahkan pengurusan masa dan tugas harian.
  • 3.5