C786.POWERPOINT.opy-of-microsoft-Office-for-beginners-768-x-768-px-2

Microsoft PowerPoint

C786.POWERPOINT.opy-of-microsoft-Office-for-beginners-768-x-768-px-2
Modul Persembahan merangkumi konsep dan kemahiran utama yang diperlukan untuk bekerja dengan perisian pembentangan untuk mencipta dan menggunakan pembentangan.
Penyampaian adalah cara yang berguna untuk menyampaikan maklumat, sama ada untuk disampaikan oleh penceramah atau digunakan sebagai rujukan atau panduan. Mampu menyampaikan maklumat supaya dapat difahami dengan jelas adalah kemahiran yang berharga di tempat kerja.
Modul ini sesuai untuk pelbagai calon dalam apa-apa jenis peranan pekerjaan yang melibatkan komunikasi dengan khalayak yang berbeza untuk tujuan yang berbeza.
Membangunkan kemahiran yang diperlukan untuk menyampaikan maklumat menggunakan perisian persembahan.
Gambaran keseluruhan modul
Set Kemahiran Kategori
Menggunakan aplikasi
Bekerja dengan pembentangan
Meningkatkan produktiviti
Membangunkan persembahan
Pandangan pembentangan
Slaid
Master slaid
Teks
Mengendalikan teks
Memformat
Meja
Carta
Menggunakan carta
Carta organisasi
Objek grafik
Masukkan, manipulasi
Melukis
Sediakan output
Persediaan
Semak dan hantar
Hasil pembelajaran utama
Calon yang berjaya akan dapat menggunakan perisian pembentangan untuk membuat dan mengedit pembentangan. Selepas lulus modul ini, calon akan berasa yakin merancang, mencipta dan menghasilkan persembahan.
Mereka akan dapat:
memahami konsep utama menggunakan perisian persembahan
mengenal pasti pilihan yang tersedia dalam reka letak, reka bentuk dan tema terbina dalam
mengiktiraf amalan baik dalam memformat teks dan jadual
tahu cara menambah carta, gambar dan objek yang dilukis untuk meningkatkan persembahan
menyediakan persembahan untuk digunakan untuk persembahan atau cetakan.
Daftar Minat anda
Terjemahan Bahasa Inggeris