home business course

Bagaimana Memulakan Perniagaan Di Rumah 24 jam
elance atau jauh dari rumah dan ingin meningkatkan produktiviti dan kecekapan mereka dalam menguruskan beban kerja mereka.

  1. Pemilik Perniagaan Kecil: Pemilik perniagaan kecil yang beroperasi terutamanya dari rumah atau mempunyai pengaturan kerja jauh untuk pekerja mereka.

Secara keseluruhan, latihan ini bermanfaat untuk sesiapa sahaja yang bekerja dari rumah dan ingin meningkatkan kemahiran pengurusan masa mereka untuk memaksimumkan produktiviti dan mencapai matlamat perniagaan mereka.

Pensijilan:

Setelah berjaya menamatkan kursus, peserta akan dianugerahkan pensijilan tamat oleh Easy Digital Training atau The Organizer kursus ini. Pensijilan itu mengiktiraf kecekapan mereka dalam menggunakan alat “Tajuk Kursus: Cara Memulakan Perniagaan Berasaskan Rumah dalam 24 jam” untuk kerja pejabat dan tugas perniagaan yang cekap, mengesahkan kecekapan mereka dalam memperkemas aliran kerja dan memaksimumkan produktiviti melalui penyelesaian digital.

Daftar Minat Anda

Terjemahan kepada Bahasa Inggeris